२०७९ चैत्र १६ गते बिहिवार

दुई छोरा गुमाएकि आमा र अपाङ्ग बुबालाई श्रीधर र यम बाहादुरले खाद्यान सहयोग