२०८१ साउन ६ गते सोमवार

स्थानीय श्रोत साधन को प्रयोग गरि बनाईएको चुल्हो ।